Vesi on elämän lähde - välttämättömyys kaikelle elämälle.

Veden laatu, jota käytämme, vaikuttaa suoraan terveyteen.

Veden hyvä laatu ja sen ylläpitäminen edellyttävät oikeanlaista osaamista veden tuottamisessa, jakamisessa ja käyttämisessä. Tämä edellyttää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Veden laatu voi huonontua muun muassa sen kemiallisen käsittelyn, verkostossa viipymisen tai vesijärjestelmän rakenteellisten tai käytön ongelmien vuoksi. Tänä päivänä tutkimukset tuottavat paljon lisää tietoa veden laatuun yhä liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.

RE4MGlobal Oy on vuonna 2010 perustettu porvoolainen yritys. Se tuottaa palveluja ja välittää materiaalia ja laitteita putkistojen kunnossapidon, huollon, saneeraus- ja vesihuoltoalan urakoitsijoille, vesilaitoksille ja teollisuudelle.

Yrityksen missiona on edistää suomalaisia ja kansainvälisiä ympäristöystävällisiä putkisto- ja viemärilaitteiden palveluita ja tuotteita.

Yritys kunnioittaa YK:n alaista kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan edistämiseen suunnattua yhteiskuntavastuualoitetta (UN Global Compact).

Yrityksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa vesihuoltojärjestelmien omistajille (eli kiinteistöille, kunnille ja teollisuudelle) pitkällä aikajänteellä säästöjä, turvallisuutta ja varmuutta tarjoamalla alansa parhaita, edistyksellisimpiä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä ratkaisuja vesihuoltojärjestelmien saneeraukseen, kuntokartoitukseen ja energian talteenottoon.

Yrityksen toimintaa ohjaa ekologisesti ja eettisesti kestävien teknisten palvelu-, tuote- ja teknologiaratkaisuiden lisäksi avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus toiminnassa.

RE4MGlobal edistää vanhojen alan laitteiden kierrätystä ja suuntaa niiden myynnistäsaatuja tuloja BSAG:n eli Baltic Sea Action Groupin kautta Itämeri -yhteistyöhön.

 

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä