Osallistuin 15.-16.5.2019 Jyväskylässä YT2019 -yhdyskuntatekniikka messuille. Esittelin Sujutekin osastolla Matti Ojalan ja Petterin Niemen kanssa Utiliksen satelliittiteknologiaan perustuvaa vuotojen paikallistamista avaruudesta käsin. 

YT2019 -messuilla vas. Riitta Virtanen RE4MGlobal.comista, keskellä Sujutek Oy:n toimitusjohtaja Petteri Niemi ja oikealla tekninen asiantuntija Matti Ojala.

Utilis on Israelissa vuonna 2013 perustettu vesijohtovuotojen satelliittipaikannukseen ja siihen liittyvään teknologiaan keskittyvä yritys.  Yritys valittiin 2018 satojen ehdokkaiden joukosta yhdeksi Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum) “teknologiapioneeriksi”. RE4MGlobal Oy on Utilis-yhtiön ainoa edustaja ja yhteistyökumppani Suomessa. Suomessa hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisen vesilaitoksen kanssa. Teknisenä asiantuntijana toimii Matti Ojala Sujutek Oy:stä. Lue asiasta lisää tästä linkistä:

Satelliittipaikannus on herättänyt laajalti kiinnostusta vesialan toimijoiden keskuudessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY alan edelläkävijänä toteuttaa touko-kesäkuussa 2019 Suomen ensimmäisen Utiliksen satelliittiteknologiaan perustuvan pilottihankkeen.

Kirjoitan web-sivuillani satelliittipaikannuksen kokemuksista ja tuloksista.

Pilottiprojekti on ajankohtainen ja tärkeä. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) DI, vesihallintoneuvos Minna Hanski kirjoittaa Vesitalous -lehden numerossa 3/2019 siitä, miten vesihuolto tarvitsee hallittua uudistamista. Alkuvuonna 2019 luonnostellun vesihuollon uudistumisohjelman tavoitteita on mm. edistää uudistumista edistäviä kokeiluhankkeita, innovatiivisia hankintoja ja kansainvälistä yhteistyötä. Hän kirjoittaa lehtiartikkelissa myös vesihuollon häiriöihin liittyvästä varautumisesta ja ennakoinnista, joilla on suurta yhteiskunnallista ja strategista merkitystä.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella vesivuotojen satelliittipaikannuksesta. 

Riitta Virtanen
Toimitusjohtaja, RE4MGlobal Oy
re4mglobal.com
riitta.virtanen at re4m.fi