VUOTOJEN PAIKALLISTAMINEN AVARUUDESTA KÄSIN – SÄÄSTÄ AIKAA, RAHAA, ENERGIAA JA VETTÄ!

Vesijohtoverkoston vuotoja voidaan nyt paikantaa analysoimalla satelliitin tuottama data. Satelliitti kiertää maapallon kahden viikon välein. Satelliittiaika varataan ja tutkittava alue, esim. tietty kaupungin alue, kiinnitetään satelliitin kulkureitiksi.

Satelliittikuvan avulla voidaan yhdellä kertaa tutkia useita satoja kilometrejä vesijohtoverkostoa.  Vesilaitos voi keskittää omat resurssinsa, vuotojenetsintätiimit, oikeisiin kohteisiin, mikä  vähentää hukka-aikaa. Satelliittipaikannuksen on arvioitu lisäävän  400 % resurssien käytön tehokkuutta.

Nyt Suomessa

Utilis on Israelissa vuonna 2013 perustettu vesijohtovuotojen satelliittipaikannukseen ja siihen liittyvään teknologiaan keskittyvä yritys.  Yritys valittiin 2018 satojen ehdokkaiden joukosta yhdeksi Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum) “teknologiapioneeriksi”.

RE4MGlobal Oy on Utilis-yhtiön ainoa edustaja ja yhteistyökumppani Suomessa. Suomessa hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisen vesilaitoksen kanssa. Teknisenä asiantuntijana toimii Matti Ojala.

”Utilis ja muut pioneerit ovat etualalla ja keskiössä muokkaamassa 4. teollista vallankumousta ja me uskomme, että ne tulevat muuttamaan yhteiskuntaamme ja talouttamme positiivisesti tulevina vuosina.”

Näin totesi Fulvia Montresor, Head of Technology Pioneers, Maailman Talousfoorumilla 21.6.2018. Teknologiapioneerit valitsi komitea, johon kuului yli 60 akateemikkoa, yritystä, pääomasijoittajaa ja yritysjohtajaa. Komitean päätökset perustuivat kriteereihin kuten innovaatio, potentiaalinen vaikuttavuus ja johtajuus. Aiempia valittuja ovat Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter ja Wikimedia.

Fakta: Nykyisillä teknologioilla ei voida lisätä vuotojen löytämistä. Tarvitaan uudenlaista lähestymistä.

UTILIKSEN SATELLIITTITEKNIIKKA on jo käytössä useissa maissa maailmassa. Katso tästä aiheesta lyhyt esittelyvideo (alle 1 min.)

RE4MGlobal Oy tarjoaa Vesilaitoksille palvelumallin pilottihankkeeseen. Hanke toteutetaan seuraavalla tavalla kahdessa osassa:

1. Pilottihanke: Satelliittiajan varaus, satelliitin reititys, satelliittikuva ja analysointi sekä paikannettujen vuotokohtien raportointi  web-pohjaisella GIS-ohjelmalla, kohdekohtaisilla vuotoraporteilla, sähköisillä listoilla tai GIS-tiedostona.

2. Tulosten todentaminen maastossa vesilaitoksen oman vuotojen etsintäryhmän avulla. Ryhmä kirjaa ja merkitsee korjattavat vuodot.  Jatkotoimenpiteistä sopiminen. Vesilaitos voi tässä työvaiheessa hyödyntää myös Sujutek Oy:n ammattitaitoa.

Valtavat laadulliset ja kustannushyödyt

•       Ei valmistelevia töitä, ei investointeja laitteisiin

•       Maastotyö voidaan kohdistaa kriittisiin osuuksiin ja näin tehostaa maastotyötä

•       Tuloksena merkittävä vuotojen paikantamisen tehokkuuden lisäys, mikä mahdollistaa vuotojen korjaamisen ennen näkemättömän nopeasti ja tarkasti

•       Sää, liikenne, ympäristömelu, vuorokaudenaika eivät vaikuta analysointityöhön

•       Putkimateriaali tai maaperän laatu eivät vaikuta analysointityöhön

•       Löydetään sellaisetkin vuodot, joita muutoin ei olisi löydetty tai jotka voivat yllättää tai olla erityisen kriittisiä kohteita.

Katso tästä esityksestä yhteenveto asiasta.

Suomen ensimmäinen satelliittipaikalluspilotti toteutettiin vuonna 2019 HSY:n kanssa. Lue täältä HSY-pilottiprojektista.


Riitta Virtanen
CEO, RE4MGlobal Oy
riitta.virtanen at re4m.fi
+358 (0)40 510 5880

Ota yhteyttä vesijohtovuotojen satelliittipaikannukseen liittyen

 

Loxus Technologies tekee voimalaitosten ja vesilaitosten tunneli- ja putkitarkastuksia, vedenalaisten rakenteiden tarkastuksia, vesialueiden kartoittamista ja näytteiden ottoa. Kuva: Loxus Technologies

RE4MGlobal tarjoaa yhteistyökumppaniensa Ice Pigging Suezin ja Loxus Technologiesin kautta kaikkiin veden alaisten rakenteiden, kuten vesi-, viemäri-, tunneli- ja satamarakenteisiin liittyviä erikoistuotteita ja -palveluita.

Ice Pigging eli ”jääpossutus” on innovatiivinen putkiston puhdistusratkaisu, joka käyttää paksua jäämurskaa. Tätä ratkaisua voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiselle putkiston ”possutukselle”.

Jääpossutus on paljon tavanomaista tehokkaampi, nopeampi, turvallisempi ja riskittömämpi ratkaisu. Tällä menetelmällä on puhdistettu Pohjoismaissa vesijohtoverkostoa jo Ruotsissa ja Tanskassa erinomaisin tuloksin.

Ice Pigging on patentoitu prosessi. RE4MGlobal edustaa Suomessa Ice Piggingin edistyksellisiä ratkaisuja.

RE4MGlobalilla on lisäksi yhteistyökumppanuus Loxus Technologies Oy:n kanssa. Yritys on vuonna 1998 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, jonka päätehtävät liittyvät  vedenalaisen ympäristön kartoitukseen, tutkimiseen, rakentamiseen ja etsintäpalveluihin.

Loxus Technologies tekee voimalaitosten ja vesilaitosten tunneli- ja putkitarkastuksia, vedenalaisten rakenteiden tarkastuksia, vesialueiden kartoittamista ja näytteiden ottoa. Vedenalaiset, vaativat kuvaukset ja tarkastukset ovat yrityksen arkipäivää. Yritys on myös kansainvälisesti arvostettu.

RE4MGlobal on tehnyt Loxus Technologiesin kanssa yhteistyöprojektin Tallinnan Vedelle.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous